Przedecz, Zamek, Zamki, Wielkopolska, Koło, Kłodawa, Chodecz, Izbica, Kujawy

Herb Miasta Przedecz

Polski     EnglishDzisiaj jest Niedziela, 26 maja 2024
Kroniki > Wydarzenia kulturalne w latach 1995-2006 > Festyn Kujawski (2000)

     W niedzielę, 25 czerwca, w Przedczu odbyło się Kujawskie Sypanie Piaskiem. Organizatorami byli MOK w Przedczu i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Wspierali ich starostwo kolskie oraz burmistrz Przedcza.     Jury podkreślając wysoki poziom artystyczny uczestników, najbardziej zadowolone było z licznego udziału młodzieży w imprezie. Wybór najlepszych prac był bardzo trudny. Miejski Ośrodek Kultury w Przedczu przyznał cztery, ufundowane przez siebie, równorzędne nagrody. Otrzymali je: Mirosława Sikorska z Przedcza, Wojciech Szczęsny z Przedcza, Alicja Pawłowska z Kłodawy i Mariola Łaźniewska z Żarowa. Siedem równorzędnych wyróżnień ufundowało Centrum Kultury i Sztuki w Koninie i wręczyło je: Jadwidze Tyksińskiej z Kłodawy, Urszuli Ostrowskiej z Kłodawy, Genowefie Gawrysiak z Żarowa, Zdzisławowi Skórzewskiemu z Przedcza, Urszuli Kruszynie z Żarowa, Małgorzacie Borzendzie z Przedcza i Kazimierze Ziółkowskiej z Żarowa. Trzy wyróżnienia książkowe przyznał dodatkowo MOK w Przedczu Katarzynie Tyksińskiej z Kłodawy, Sandrze Ostrowskiej z Kłodawy oraz Magdalenie Jaworskiej z Przedcza.
© Copyright 2001-2018